First Nations-folk mangler titalls millioner i super

click fraud protection

Trenger å vite

  • Det er $16 milliarder i tapt eller uavhentet super som holdes av enten superfondene eller ATO 
  • Ny dataanalyse fra CHOICE viser at problemet uforholdsmessig påvirker postnumre med høy urbefolkning.
  • Talsmenn og økonomiske rådgivere etterlyser reformer for å gjøre det lettere for folk å få tilgang til pengene sine 

Advarsel: Lesere av aboriginere og Torres Strait Islander rådes til at følgende historie inneholder navnene på personer som er døde.

Stella Watson er en myktalende eldre Bardi Jawi og Nyikina kvinne som bor i byen Broome, Vest-Australia. De siste tre årene har hun vært i en pågående kamp med det australske skattekontoret (ATO) for å få tilgang til pengene på hennes avdøde ektemann Williams etterlønnskonto.

«Han var en arbeidende mann,» sier Stella. «Aldri sluttet i jobben før jeg ble syk selv. Så sa han opp sin siste jobb for å ta vare på meg og han var min omsorgsperson til dagen han døde, sier hun.

Etter år med kamp med ATO ved hjelp av en finansiell rådgiver, oppdaget Stella at Williams kontosaldo bare var $1600. Før ATO ga Stella beskjed om hvor mye som var igjen på Williams superkonto, krevde de at hun skulle produsere administrasjonsbrev som ville ha kostet henne minst $2000 å få tak i.

"Det gjør meg fortsatt sint. Sønnen min falt omtrent bakover da han hørte hvor lite jeg hadde på kontoen, sier hun.

First Nations-folk mangler titalls millioner i super

CHOICE-reporter Jarni Blakkarly reiste til Broome for å undersøke saken.

Tidligere i år gikk ATO til slutt med på å anerkjenne Stella som begunstiget og la henne få tilgang til pengene, men Stellas økonomiske rådgiver, Veronica Johnson fra Broome Circle, sier det bør aldri har vært så vanskelig.

"Det må være en bedre vei, alle pengene som sitter med pensjonsfond – avdøde super, tapte super, alle penger som sitter med ATO – bør gjøres litt lettere," hun sier. "Tre år for å få $1600 er bare ikke akseptabelt."

Stellas historie fremhever de enorme vanskelighetene mange mennesker fra avsidesliggende First Nations-samfunn rundt om i landet står overfor når det gjelder å få tilgang til pension som enten går tapt på grunn av inaktivitet eller er i limbo etter at en kjær går bort borte. Begunstigede blir ofte forhindret fra å få tilgang til midlene og talsmenn presser på for reformer.

Stella snakker

Stella Watson. (Foto: Jarni Blakkarly)

Titalls millioner savnede super

Mellom 2014 og 2019 First Nations Foundation, en ideell organisasjon fokusering om urfolks økonomisk velvære, koblet over 1600 mennesker med over $24 millioner i tapt super etter holder en serie oppsøkende programmer i 21 avsidesliggende samfunn i Vest-Australia og Nord-Australia Territorium.

Fra juni 2022 var det totalt 16 milliarder dollar i tapt eller uavhentet supersitting med enten superfond eller skattekontoret

Ingen vet nøyaktig hvor mye tapt super tilhører First Nations-folk, selv om det er sannsynlig at 24 millioner dollar bare er toppen av isfjellet.

Tapt super, uavhentet super og avdød persons super er forskjellige ATO-kategorier og forskjellige regler gjelder når en konto anses som inaktiv, noe som gjør at pengene skal overføres fra superfondet til ATO.

Fra juni 2022 var det totalt 16 milliarder dollar i tapt eller uavhentet supersitting med enten superfond eller skattekontoret.

Stella og Veronica

Stella Watson og finansrådgiver Veronica Johnson. (Foto: Jarni Blakkarly)

First Nations-samfunn ble uforholdsmessig berørt

En VALG-analyse av data om tapte og uavhentede super viser at problemet uforholdsmessig påvirker områder med høy urbefolkning.

Analysen viser at det var 1,9 tilfeller av tapte superkontoer og 9,4 uavhentede kontoer per 100 innbyggere i Australia. Men når man analyserer de 20 postnumrene rundt om i landet med den høyeste befolkningen av urfolk innbyggere, ble disse tallene mer enn doblet til fire tapte superkontoer og 23,2 uavhentede superkontoer per 100 innbyggere.

Disse topp 20 postnumrene hadde i gjennomsnitt en urbefolkning på 65,9 % av mennesker over 19 år, sammenlignet med 2,4 % over hele Australia.

Disse topp 20 postnumrene hadde i gjennomsnitt en urbefolkning på 65,9 % av mennesker over 19 år, sammenlignet med 2,4 % over hele Australia

Dunghutti-mannen Mark Holden er senioradvokat ved Financial Rights Legal Centre's Mob Sterk gjeldshjelp. Han sier at den urovekkende statistikken ikke er overraskende.

"Superannuation er et økonomisk verktøy som er nyttig for pensjonisttilværelsen, men det er ikke akkurat riktig forstått av mange First Nations-forbrukere," sier han.

Wangkumara og Barkandji-kvinnen Lynda Edwards fra Financial Counseling Australia (FCA) sier det fulle omfanget av virkningen av tapt super på First Nations-samfunn er ikke kjent fordi superfondene ikke samler inn data som er spesifikke for urfolk mennesker.

"Jeg har spurt i årevis om at finansielle tjenester faktisk spør folk," Identifiserer du deg som aboriginer eller Torresstredet Øyboer?' Grunnen til at vi spør om dette er fordi vi ønsker å sikre at folk har et trygt kulturelt rom for å stille spørsmål,» sier Edwards.

Kimberly kystlinje

Kimberley-regionen, der William Watson jobbet med en rekke ulike jobber. (Foto: Jarni Blakkarly)

Saker rundt om i landet 

CHOICE snakket med økonomiske rådgivere med erfaring fra å jobbe i en rekke avsidesliggende First Nations-samfunn, fra East Arnhem Land i Northern Territory, til APY Lands i Sør-Australia og Palm Island i Queensland. De delte lignende historier om frustrasjon når de prøvde å kommunisere behovene til sine urfolksklienter til både superfond og ATO.

"Å få tilgang til pension på grunn av økonomiske vanskeligheter pleide å være relativt enkelt," sier Annique Jones fra Indigenous Consumer Assistance Network. "Men de siste årene har ting gått tilbake, det er en reell bekymring." 

Belinda Walton fra Anglicare Northern Territory sier at barrierene er høye når urbefolkningen blir tvunget til å engasjere seg med ATO gjennom MyGov eller superfondsnettsteder. Hun representerer samfunn med dårlig internettilgang, lavere nivåer av digital kompetanse og engelsk som tilleggsspråk.

"Det er en total mangel på anerkjennelse av førstefolk, mangel på opplæring av [personell] og forståelse av protokoller selv innenfor selskapene," sier hun.

"Når det kommer til avdøde super, ville klienter bare gi opp fordi det var så vanskelig - jeg hadde en klient hvis far og mor hadde gått bort for opptil 10 år siden, og først nå har de fått tilgang til superen fordi de ikke visste at den var der,» legger til.

Broome byskilt

Broome byskilt. (Foto: Jarni Blakkarly.)

Problemer med ID-krav

En av de største hindringene for fjerntliggende First Nations-forbrukere er identifikasjon. Noen former for ID er ikke akseptert av ATO og superselskaper, og mange mennesker har ikke nok ID til å oppfylle kravene.

Edwards sier at bankene beveger seg mot å akseptere fellesskapsbaserte ID-kort i stedet for å kreve statsbaserte foto-IDer og andre tradisjonelle dokumenter, men superfondene og ATO har ennå ikke utviklet seg. Edwards sier også at jegImplementering av retningslinjer fra Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) vil gå langt for å gjøre disse tjenestene lettere tilgjengelige.

AUSTRAC-retningslinjer anbefaler finansinstitusjoner å ta en "fleksibel" tilnærming til å akseptere fellesskapsidentifikasjon dokumenter fra First Nations-folk, som er en lav risiko for hvitvasking av penger og finansiering av bekjempelse av terrorisme brudd.

Edwards sier at en annen forbedring ville være at ATO informerer en avdød persons familie når det eksisterer en superkonto, noe den for øyeblikket ikke gjør.

En annen forbedring ville være at ATO informerer en avdød persons familie når en superkonto eksisterer

"Det er en veldig minimal risiko bare å oppgi navnet på superfondet, men skattekontoret vil ikke engang gjøre det på grunn av det de sier er deres tolkning av lovverket rundt personvernlovgivningen," sier hun.

FCA har nylig skrevet til finansminister Stephen Jones og bedt om lovendringer for å muliggjøre dette. Jones 'kontor svarte ikke på en forespørsel om et intervju eller en kommentar til denne historien.

ATO svarer 

ATO fortalte CHOICE at de ikke kan kommentere detaljene i Stellas sak og forklarte at det er grenser for hva de kan fortelle de pårørende uten sikker dokumentasjon.

"ATO opererer under et juridisk rammeverk som begrenser informasjonen og superen vi kan gi ut til pårørende til en avdød der det ikke har vært skifte og administrasjonsbrev oppnådd. Vi vil fortsatt prøve å bistå der loven og politikken tillater det, sier de.

ATO-talspersonen la til at fra juni 2022 hadde $118 millioner dollar i avdødes superpenger blitt overført til ATO. Men skattekontoret vet ikke hvor mye av det som tilhører First Nations-folk, da disse dataene ikke samles inn.

På spørsmål om hvorfor kontoret ikke fulgte de anbefalte AUSTRAC-retningslinjene for identifikasjonsdokumenter for First Nations-folk i avsidesliggende samfunn, nektet ATO å kommentere.

Dårlig kommunikasjon fra superfond 

Monique Achterberg er en finansiell rådgiver som jobber i East Arnhem Land og også med Anglicare NT. Hun sier at alt om å engasjere seg med superselskaper er en kamp for kundene hennes.

Hun sier at Yolngu-klientene hun jobber med ofte deler eller bytter telefon regelmessig, noe som gjør oppsettet regnskap vanskelig og at superbedrifter ofte gir motstridende informasjon om hva de trenger fra klienter.

Vi er ikke her for å kjempe, dette er mennesker som er myndige og burde kunne få det som rettmessig er deres, uten å gå i krig for det

Finansrådgiver Monique Achterberg i Anglicare NT

"Det er så frustrerende for meg og for kundene mine. Superbedrifter gjør det så stridbart. Vi er ikke her for å kjempe, dette er mennesker som er myndige og burde kunne få det som rettmessig er deres, uten å gå i krig for det." 

I en uttalelse til CHOICE, Interim CEO Leeanne, Association of Superannuation Funds of Australia Turner sier at de er forpliktet til å jobbe med First Nations-folk, så vel som med ASIC, ATO og AUSTRAC, for å løse problemer som står overfor mennesker som bor i avsidesliggende samfunn og forbedre deres opplevelse med etterlønn.

– Utbetalingsfond har en forpliktelse til å sørge for at utbetalinger ved dødsfall skjer til mottakerne så raskt som mulig, sier hun. Hun legger til at hastighet må balanseres med behovet for å sikre at rett person får utbetalt ytelsen.

'Total rethenking': Talsmenn sier at systemet må endres 

Talsmenn som FCA, Indigenous Consumer Assistance Network og Consumer Action Law Center har bedt om reformer av administrasjon av pensionskontoer i årevis, med et felles brev til den tidligere føderale statsråden Jane Hume i 2021 som førte til ingen handling.

Rebekah Sarkoezy, policyansvarlig hos Super Consumers Australia sier at lengdene familiemedlemmer må gå til for å finne ut om kjære har ubrukt super og hente det, er "uakseptable".

"Vi hører konsekvent at supersystemet svikter First Nations-folk når det kommer til tapt super. Dette er ekstraordinære tall og klare bevis på at noe må endres for å imøtekomme behovene til First Nations-folk, og mange andre som har blitt fanget opp i dette rotet av et system." 

Hun legger til at det må være en "total revisjon" om systemene som er på plass når noen går bort.

Dette er ekstraordinære tall og klare bevis på at noe må endres for å imøtekomme behovene til First Nations-folk

Super Consumers Australia policysjef Rebekah Sarkoezy

"First Nations-folk er ekspertene på sine egne behov, så vi må lytte til dem og talsmenn som krever endring på dette," sier Sarkoezy.

"Det første trinnet er at regjeringen endrer loven for å tillate ATO å gi slektninger informasjon om eksistensen av super når noen går bort. Dette er en rask løsning som vil gjøre livet til mange mennesker enklere. På toppen av det bør regjeringen etablere en First Nations Superannuation-arbeidsgruppe, med riktige ressurser og ledet av levd erfaring, for å komme til bunns i disse problemene bredere."

Økonomiske rådgivere, som Walton, er enige om at problemet ikke bør være så komplekst.

"På slutten av dagen er det deres penger, det er ikke myndighetenes, det er ikke ATOs, det er deres penger, de har rett til å få tilgang til dem, hvorfor er det så vanskelig for dem å gjøre det?"

Vi bryr oss om nøyaktighet. Ser du noe som ikke stemmer i denne artikkelen? Gi oss beskjed eller les mer om faktasjekk hos CHOICE.

Arkivbilder: Getty, med mindre annet er oppgitt.

VALG fellesskapsikon

For å dele tankene dine eller stille et spørsmål, besøk CHOICE Community-forumet.

Besøk CHOICE-fellesskapet
  • Dec 06, 2023
  • 90
  • 0
instagram story viewer