Peoplecare helseforsikring gjennomgang

JavaScript er deaktivert
Hvis mulig, vennligst aktiver JavaScript for en forbedret opplevelse på CHOICE-nettstedet.

På denne siden:

 • Er Peoplecare ideell?
 • Får Peoplecare mange klager fra medlemmene?
 • Hvor god er Peoplecares gapdekning?
 • Hvor mange sykehusavtaler har Peoplecare i min stat?
 • Tilbyr Peoplecare noen rabatter?
 • Tilbyr Peoplecare ambulansedekning?
 • Tilbyr Peoplecare familiepolicyer som dekker voksne barn?
 • Lar Peoplecare deg hevde online eller i appen?

Sammendrag av folketjenesten

Peoplecare er et nasjonalt, ideelt privat helseforsikringsselskap. Etablert i 1953, har det nå mer enn 75.000 medlemmer og tilbyr en rekke helsestøtteprogrammer sammen med forsikring. Peoplecare er en del av Members Own Health Funds, en allianse med 15 ideelle og gjensidige helsefond som fremmer fordelene med fond som belønner medlemmer i stedet for investorer eller utenlandske eiere.

Telefon: 1800 808 700

Nettsted:peoplecare.com.au

Er Peoplecare ideell?

Ja.

Får Peoplecare mange klager fra medlemmene?

Rangering av klager fra menneskerettigheter: Middels

Når vi skårer policyer, gir vi hvert fond klagerangivelse, basert på antall klager og alvorlige tvister ombudsmannen behandler. Vi tar hensyn til fondets størrelse, så store fond blir ikke automatisk straffet for å ha flere klager. Rangeringene er lave, middels og høye. En lav vurdering er bedre enn en høy vurdering - det betyr at fondet har færre klager og færre alvorlige tvister på grunn av størrelsen.

Hvor god er Peoplecares gapdekning?

Et medisinsk gap er forskjellen mellom anbefalt gebyr fra Medicare og hva legen din faktisk tar for en behandling eller tjeneste.

Helsekasser har avtaler med bestemte leger og sykehus for å dekke hele gapet, som kalles "no gap" avtaler ', eller deler av dette gapet, som kalles' kjente gapavtaler '(disse vil ha lavere kostnader utenom lommen, vanligvis mindre enn $ 500).

Grafikken vår viser VALG-rangeringen, som tar hensyn til prosentandelen tjenester der medlemmene enten ikke betalte et gap eller et kjent gap, sammenlignet med statlig gjennomsnitt.

Karakterskala

 • Godt over gjennomsnittet
 • Over gjennomsnittet
 • Gjennomsnitt
 • Under gjennomsnittet
 • Godt under gjennomsnittet

Peoplecare gap dekker ytelse etter stat

Australian Capital Territory

Gjennomsnitt

New South Wales

Gjennomsnitt

Nordlig territorie

Gjennomsnitt

Queensland

Gjennomsnitt

Sør-Australia

Gjennomsnitt

Tasmania

Gjennomsnitt

Victoria

Gjennomsnitt

Vest-Australia

Gjennomsnitt

Hvor mange sykehusavtaler har Peoplecare i min stat?

Ytelsesbeløpet fondet ditt betaler for sykehustjenester avhenger ikke bare av hvilken type dekning du kjøper, men også om fondet ditt har en avtale med sykehuset der du blir behandlet.

Tabellen nedenfor viser hvor mange sykehusavtaler Peoplecare har i staten din sammenlignet med fondet med høyest antall (bransjens maksimum). Merk at offentlige sykehus ikke har avtaler med spesifikke midler, og blir generelt sett behandlet som om de er avtalesykehus.

Peoplecare har

HANDLING

6 private sykehusavtaler utenfor bransjen maksimalt 6

Fem dagers sykehusavtaler utenfor bransjen maksimalt 9

NSW

79 private sykehusavtaler utenfor et bransjemaksimum på 95

70 dagers sykehusavtaler utenfor bransjen maksimalt 109

NT

1 private sykehusavtaler utenfor bransjen maksimalt 2

0 dagers sykehusavtaler utenfor bransjen maksimalt 1

Qld

46 private sykehusavtaler utenfor et bransjemaksimum på 57

39 dagers sykehusavtaler utenfor et bransjemaksimum på 61

SA

28 private sykehusavtaler utenfor et bransjemaksimum på 28

20 dagers sykehusavtaler utenfor bransjen maksimalt 33

Tas

8 private sykehusavtaler utenfor et bransjemaksimum på 8

3-dagers sykehusavtaler utenfor bransjen maksimalt 8

Vic

66 private sykehusavtaler utenfor et bransjemaksimum på 77

47 dagers sykehusavtaler utenfor et bransjemaksimum på 83

WA

18 private sykehusavtaler utenfor bransjen maksimalt 23

14 dagers sykehusavtaler utenfor bransjen maksimalt 25

Tilbyr Peoplecare noen rabatter?

Rabatt for direkte belastning: Ukjent

Rabatt for årlig forskuddsbetaling: Ukjent

Total rabatt for årlig forskuddsbetaling via direkte belastning: Ukjent

Ungdomsrabatter:Tilbys på noen bronsepluss- og gullpolicyer; disse kan ikke overføres.

Tilbyr Peoplecare ambulansedekning?

Alle ekstrautstyr fra Peoplecare, sykehus og kombinert politikk har nødambulansedekning.

Avhengig av hvor du bor, trenger du kanskje ikke en policy med ambulansedekning.

 • Queensland og Tasmania: Nødambulansetjenester dekkes av statlige myndigheter.
 • NSW og ACT: All sykehuspolicy kommer med nødambulansedekning - så du vil bli dekket av ethvert sykehus eller kombinert policy du velger.
 • Sør-Australia, Victoria og NT: Du kan kjøpe nødambulansedekning direkte fra ambulansetjenesten. Alternativt vil noen helsefondpolicyer dekke ambulanse i din stat eller territorium eller tilbakebetale minst en del av kostnaden for ambulansetjenestedekningen.
 • Rural WA: Du kan kjøpe nødambulansedekning direkte fra ambulansetjenesten. Alternativt vil noen helsefondpoliser dekke ambulanse eller tilbakebetale minst en del av kostnaden for ambulansetjenestedekningen.
 • Metropolitan WA: Hvis du vil ha dekning for ambulanse, må du kjøpe en helseforsikring med ambulansedekning.

Tilbyr Peoplecare familiepolicyer som dekker voksne barn?

Ja, voksne barn dekkes opp til 21 år og opp til 25 år hvis de er på heltidsstudium og ikke bor sammen med en partner.

Lar Peoplecare deg hevde online eller i appen?

Ja. Online krav og app (iOS og Android).

VALG Samfunnsikon

For å dele tankene dine eller stille et spørsmål, besøk CHOICE Community-forumet.

Besøk CHOICE Community
First Nation flagg

Vi i CHOICE anerkjenner Gadigal-folket, de tradisjonelle forvalterne av dette landet som vi arbeider med, og hilser de første nasjonene i dette landet. VALG støtter First Nations folks Uluru-uttalelse fra hjertet.

 • Mar 04, 2021
 • 29
 • 0